Deltagermelding nr. 2

VIKTIG!!! Ny deltagermelding er lagt ut. Ligger under  Offisielloppslagstavle.

Her kommer viktig informasjon om tider og deltagerkontakter, jury endring + div. 

Kommentarer er lukket.